Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Han har erfarenhet av att leda utbildningar både före och efter pandemin, och har jobbat i nästan tjugo år inom mätbranschen. Tobbe Hellberg på Trimtec i Malmö delar med sig av sina erfarenheter och om vilka trender han ser inom kursverksamheten.

Har kursverksamheten förändrats efter pandemin?
– Ja, vi har helt gått över till att köra online sen pandemin startade. Den uppenbara fördelen med digitalt är att man slipper resor. Det har varit lite bättre uppslutning med fler deltagare och de kommer från olika delar av landet. Håller vi en fysisk kurs i Stockholm blir det oftast med kunder från Stockholms närområde.

Vilka är det som går på Trimtecs kurser?
– Ett tvärsnitt av våra användare. Allt från ensamföretagare till anställda på stora bolag. Både nybörjare och avancerade användare.

Vilken är den största skillnaden på kursdeltagandet online?
– Det blir mindre interaktion online. När vi har ett större antal deltagare så mute:ar vi mikrofonerna. Då blir det en envägskommunikation från mig där jag står och pratar. Efter det öppnar jag upp för frågor på det avsnitt som jag just gått igenom.

Hur har kurserna anpassats efter det digitala formatet?
– Kursen är uppdelad i kapitel och i varje kapitel går vi igenom en funktion. Exempelvis kan ett kapitel vara att skapa en projektmall. Jag börjar med att gå igenom hur man gör och efter det har vi lagt in ett övningsmoment där deltagarna får tid att göra projektmallen själva. Om någon inte har lyckats hjälper vi dom att få det rätt. Vi märker att den interaktionen är viktigt för att deltagarna lättare ska kunna ta till sig innehållet. Det är lätt att tappa fokus när man bara lyssnar.

Vilka kurser är mest populära?
Jag håller i grundkursen i TBC och det är en av de mest populära. Utbildningar i nätutjämning och efterberäkning efterfrågas och är också populärt. Där har vi många deltagare från kommun och stadsbyggnadskontor bland annat.

Skräddarsyr Trimtec kurser?
– Absolut. Vi är flexibla och kan anpassa våra kurser. Får vi exempelvis frågan om introduktion till punktmoln så håller vi en sådan utbildning.

Många trodde att behovet av att ses skulle vara stort efter att restriktionerna släppt, har du märkt av det?
– Nej, det kan jag inte påstå.

Är det snarare så att många kunder föredrar kurser online?
– Det är nog lite nytt efter pandemin. Det finns en acceptans i att man kör saker online. När man väl har prövat och sett att det funkar rätt bra. Det är inte lika bra som live, men det är tillräckligt bra för att det ska matcha de praktiska fördelarna.

Ser du någon annan trend?
– En positiv trend är att jag upplever att kursdeltagarna har blivit mer positivt inställda till mjukvaran. I takt med att hela samhället digitaliseras blir gemene man mera digitalt kompetent, det är lättare för användarna att ta till sig ny mjukvara. Samtidigt har mjukvaran över tid blivit mer intuitiv med bättre layout och tydligare arbetsflöden.

Vad är det roligaste med att leda kurser?
Det är skönt att jobba med mjukvaror som håller en hög nivå och jag litar på programmet. Det är också lite egotrippat att visa att man kan. Kan man svara det?, skrattar Tobbe.

Tobbe Hellberg
Jobbar på: Trimtec Malmö kontoret
Utbildar i: Trimble Business Center och introduktion till mätning med GNSS och totalstation.

Aktuella kurser