Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Marcus Säll på Uppsala kommun har tagit månadens bild. Varmt grattis! Det kommer ett presentkort med posten.

Välkomna att skicka in fler bilder från intressanta projekt och miljöer.

Beskrivning av bilden:
Det är resta stenar och råstenar i Gödåker utanför Tensta kyrka.

Här är det inmätning av gränsmarkeringar till fastigheten Gödåker 1:5 med Trimble R10, gränsmarkeringarna utgörs av råstenar. Fastigheten är även utbredningen på fornlämningen Tensta 50:1 och består bland annat av flera resta stenar som är gravmarkeringar från äldre järnålder ca 0-500 e. Kr. På bilden ses råstenar och resta stenar tillsammans.

smacap_Bright