Logo 2 Kundvagnsikon Webbshop

Spar 300

Artikelnummer: XXX-XX

Spar 300 används ihop med Trimble R-serie eller GeoXR och styrs av appen Utility Seurvey som laddas ner till Trimble Access

Systemet möjliggör att sätta en signal på tex en nergrävd kabel och sedan med hjälp av en Spar300 som monteras direkt på sin stång mäta in och få en färdig linje med rätt koordinater.

Spar 300 TSC3 o R8Detta är möjligt genom att man konfigurerar sin utrustning (Trimble Access) runt ett par tröskelvärden och så länge instrumentet känner av en signal på kabeln under mark som ligger inom ramen för dessa värden så lagras koordinater när man mäter.

Linjerna presenteras direkt i kartvyn på din kontrollenhet och man ser både sin egen position (där man går) och den inmätta kabeln, man behöver alltså inte gå direkt över kabeln utan kan gå en bit vid sidan om.

När jobbet sedan öppnas i TBC så ser man med hjälp av olika färgnyanser i vilken noggrannhet som punkterna har sparats.

Spar 300 x2Man måste komma åt den aktuella kabeln för att sätta på en signal, ofta görs detta i ett kabelskåp eller en transformatorstation om den inte ligger i öppen schakt. Om kabeln inte är spänningssatt så sätter man en egen spänning med hjälp av krokodilklämmor. I ett sådant fall så måste kretsen vara sluten (jordad i båda ändar).