Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

I Hammarby Sjöstad arbetar Skanska med projektet Sthlm New, som består av flera etapper där bl a lägenheter och Mårtensdal, en ny stationsuppgång till Gullmarsplan, byggs. Sthlm 01 är en 27 våningar och 102 meter hög kontorsbyggnad som är en del av projektet. I byggnaden, som har takterrass med restaurang och bar, kommer ca 2 000 personer arbeta på 26 000 kvadratmeter. Första inflyttning är planerad till Q3 2020.

Skanska är som sagt byggherre för det här uppseendeväckande projektet och tar till sin hjälp ett antal underentreprenörer – totalt är 200 personer inblandade i arbetet – varav en är Trimtecs kund Pav Banaszek på Mätkonsult.

Mätkonsult
Mätkonsult är ett familjeägt företag som har funnits i 30 år och som expanderat de senaste åren tack vare byggboomen i Stockholm. Mätkonsult har varit kund hos Trimtec sedan 2014 och Pav vår kontaktperson sedan han började på företaget för fem år sedan. Pav, som kommer från Australien, är mätingenjör och har arbetat med Trimbles produkter sedan 2007. Idag har han totalstationen S7 och fältdatorn TSC7 med Trimble Access 2018. En dröm är att på sikt få en SX10, eftersom han menar att skanningen sparar mycket tid och arbete.

Pav tycker det är smidigt med kameran som tillval på totalstationen, så att han kan se videon på halva skärmen på fältdatorn och punkterna på den andra halvan. Han uppskattar att inte behöva åka till kontoret för att tolka data, utan att allt finns där, t ex IFC-modeller i 3D. Att vissa säger att TSC7:an är klumpig håller han inte med om, utan tycker att den är mer ergonomisk och bekväm när man väl har vant sig vid den.

Bygget
Huset består av en betongkärna i form av en hexagon och det byggs ungefär en våning per vecka. Gjutformen hissas upp och dess placering sätts ut, sedan fylls den med betong, varpå formen lyfts till nästa våning. Det är mycket inmätning och utsättning. Från början skulle grässluttningen mätas in, därefter skulle stålrör sättas ner i marken för att stötta upp den intilliggande vägen, jord grävas ur, berg sprängas bort, fler stålrör skulle sättas ner i marken och hela tiden är mätarna inblandade för att se till att saker och ting hamnar på rätt plats och att vinklarna blir rätt. Inför gjutningen av varje våning av kärnan ska formens höjd och placering sättas ut och efter gjutningen ska det mätas in på varje plan för att se att det blev rätt. Det finns prismor överallt på området för att hela tiden kunna hitta fyra stycken och sätta upp instrumenten. Sedan följer utsättning invändigt för fönster, innerdörrar, innerväggar, fasader, osv. Det här är bara några moment (ödmjukt redovisade av en marknadsförare), men visar vidden av ett sådant här gigantiskt projekt.

Pav tycker att det mest intressanta med det här projektet är utmaningen att konstruera ett så högt torn och han trivs med ansvaret att hitta på lösningar för att få det att fungera. I Australien arbetade han som lantmätare, så det är en viss skillnad. 😊

Om du vill läsa mer om Sthlm New