Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Carl-Johan Jagaeus är entusiastisk när det gäller hur skanning underlättar arbetet. Han var tidigt ute med att skanna och ser många möjligheter framledes för användningen av punktmoln.

Carl-Johan jobbar som mätningingenjör/GIS-ingenjör på Lidingö kommun sedan cirka ett halvår tillbaka. Parallellt med att han är ute och mäter håller han på att lära sig GIS-systemen, webbkartorna och databasen.

– Tidigare jobbade jag som mätningsingenjör i byggbranschen som konsult på en mindre konsultfirma. Jag arbetade med stora och små projekt inom mätning, mycket grundläggningsjobb.

– Man hade mycket glädje av skanningen när den kom. Jag var tidig med att börja jobba med Trimble SX10, redan 2017. Den stora fördelen är att man får in massor av information när man gör en skanning. I stället för att gå runt och mäta varje punkt får jag med mig en bild av verkligheten in i datorn.

– I byggbranschen hade jag väldigt stor nytta av det. Ofta kom det frågor i efterhand som exempelvis ”Vad ligger den här klacken på för höjd?”, efter att den inte längre var synlig. Då är det enkelt att gå tillbaka och se hur saker blir.

– Jag använder skanning till det mesta även nu. Inom det kommunala tycker jag att det är en fördel för inmätningar. Har man missat något kan man hitta det senare i datan.

– Tekniken har ju funnits ganska länge nu men det har inte riktigt slagit igenom helt att man jobbar i punktmoln.

– Vi har köpt in två Trimble SX12 De funkar klockrent, här finns laserpunkten. Det var det enda jag saknade på Trimble SX10:an.

Har du något projekt du kan berätta om som var lite extra spännande eller roligt?
– Under projekt där man ska bygga om redan existerande hus kan det bli lite spännande för det händer ofta att ritningarna inte stämmer. Det kan vara pelare eller balkar som ligger på andra ställen än vad som finns i de gamla bygghandlingarna från när de byggdes exempelvis.

– Där är ju skanning väldigt användbart, när man kan skanna in och se hur pelare och balkar ligger i förhållande till varandra i verkligheten. Så när man gör ombyggnationer kan man få väggar att passa in väldigt bra.

– På ett av projekten hade bygghandlingarna frångåtts på översta våningen och de gamla ritningarna stämde inte alls. Det såg helt annorlunda ut mot ritningen och balkarna var inte där de skulle.

– Vid det tillfället var det väldigt bra att det gick att skanna av hela rummet så att konstruktörerna fick se hur det låg egentligen. Hinner man upptäcka sådant med skanning har man ju chans att rätta till även om bygget redan är i gång, vilket är väldigt bra.

– Man kan snabbt ta reda på information som saknas, skicka underlaget, och ge möjligheten att rita om så att det passar. Ventilationsrör till exempel kommer ju också med när man skannar, det blir mycket mer information som kan vara bra att ha.

– Vid pål-jobb är det också väldigt bra att skanna, det är inte särskilt avancerat men just vid pål-inmätning är det ypperligt, man får med hela pålen och riktningen som den står i, och det är enkelt att med Trimble Business Center rita ut centrumlinjer. TBC är ett bra program, det känns som om man kan göra det mesta.

– Ytterligare fördelar med skanning är ju att man inte behöver gå ner i schakter lika mycket, eller klättra på hala bergssidor, vilket gör jobbet mycket säkrare. Det är en stor fördel. Jag har också kollegor som har jobbat mycket med tunnlar och där vet jag att de har mycket användning av skanning.

Har ni fler planer framledes?
– Vi skaffade Trimble SX12:orna för att vara beredda inför framtiden, jag tror att behovet ökar. Det borde göra det när fler beställare får upp ögonen för skanning. Inom byggbranschen blev det fler konstruktörer som var mer insatta och vi skickade punktmoln till dem, vilket var väldigt användbart.

– Vi håller på att forska på hur vi kan använda oss av punktmoln och skanning inom det kommunala inom plan- och bygglov. Vi har köpt in några SketchUp-licenser och har medarbetare som är taggade på att börja laborera med hur vi kommer vidare för att använda punktmoln i bygglovsprocessen. Exempelvis vid nya områden som ska planläggas eller om det är något som ska byggas om. Vi ska undersöka våra möjligheter.

– Vi funderar på om vi ska skanna in några äldre byggnader här på Lidingö. Att dokumentera genom att skanna skapar ju en modell av hur det ser ut och kan vara bra att ha med sig för framtiden om det skulle hända någonting.

Vad är roligast i ditt jobb?
-Problemlösning, när man lyckas med något. Till exempel vid fyrtornet här på Lidingö. Ett hyfsat stort projekt som jag var med på och gjorde grundläggning upp till färdig grund. Vi gjorde en kaj, som en lång radie. Och delarna gjöt vi uppe på land. Segment mellan 2,5 – 4 meter. Där var skanningen väldigt bra då det gjorde det enkelt att passa in delarna för varje ny form. Vi gjöt delarna på land för att sedan montera dom i vattnet, och det blev en perfekt linje i kurvan.