Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Amanda Jeppson är arkeolog och GIS-specialist. Med hjälp av Trimtecs totalstationer och GPS-produkter undersöker hon områden som ska t.ex. bebyggas, och allt som hittas i den arkeologiska processen dokumenteras och registreras.

Hur ser en dag som IT-arkeolog ut för dig?

– Jag har väldigt mycket olika ärenden, det kan vara upp till 10 olika ärenden som jag jobbar med samtidigt. Exempel på uppgifter:

  • förbereda en GPS genom att lägga in undersökningsområden
  • redigera inmätningar in i våra databaser
  • georeferera historiska kartor
  • hjälpa någon som har ett databas-problem.
I vissa projekt jobbar jag 100% ute i fält och då är jag där som GIS-specialist.

Det var många projekt samtidigt, hur får du ihop det?

– Ja, det gäller att man har en bra filstruktur, är noggrann och fokuserar på en sak i taget.

Berätta om Rosendal-projektet på Södermalm i Stockholm?

– Stockholm Stad ska anlägga en park där det tidigare varit en parkering och en skolgård. Under asfalten hittades många intressanta arkeologiska lämningar och vi på Arkeologerna fick i uppdrag att undersöka platsen.

Kan du ge några exempel på vad ni hittade?

– Dels hittades en sockertoppsfabrik och under de lagren hittade vi sedan rester av väldigt fina malmgårdar och trädgårdar från 1600-talet. Det som ingår i vår arkeologiska process är att registrera och undersöka hela platsen så att allt blir registrerat och dokumenterat.

Vilka GNSS-instrument användes?

– Vi använde er R10-2:a och den fungerade väldigt bra i våra dåliga inmätnings-förhållanden. Under förundersökningen tvingades de att använda totalstation eftersom R10 precisionen var för dålig bland alla höga hus. Men vi kunde, med den här nya GPS:en, få en väldigt bra positionering. Vi hade alltid en precision på under två centimeter – vilket är vårt minimumkrav. Det fungerade, imponerande nog, även precis intill husbyggnader.

Hur tycker du att den tekniska utvecklingen går?

– Generellt använder vi TC3:an och en R8:a när vi är ute och gräver och mellan den och R12:an är det jättestor skillnad. Utöver att R12:an har mycket bättre precision så är den mycket lättare ergonomimässigt än TC3:an. Med den nya tilt-funktionen slipper vi troligen slitaget på ryggen helt. Tyngden i TSC3:an ligger lågt nere på stången vilket gör den instabil och därför måste du vid inmätningarna spjärna mot för att få stången i lod. Den nya handenheten, TDC600 är väldigt mycket lättare och i kombination med tilt-funktionen bör vi kunna slippa alla GPS-krämpor.

Vad är det som är roligast i ditt jobb?

– Problemlösningen, att jag kan bidra med expertis när det behövs. Arkeologibranschen i sig är också otroligt rolig eftersom man får lära sig mycket och kan bättre förstå de människor som har levt innan oss.

Hur påverkas ni av Covid -19?

– Vi har än så länge inte påverkats mycket arbetsmässigt. Byggnadsbranschen har inte stannat av därför får vi också jobb. Sen gäller det såklart att hålla avstånd och vi har rutiner kring hur många vi är i bodarna och på kontoret. De allra flesta som inte jobbar ute i fält jobbar hemifrån och det funkar bra. Vi är väldigt digitala i vår arbetsprocess och våra tekniska lösningar fungerar bra.

Vill du köpa eller hyra utrustning för ditt kommande projekt? Mejla oss eller fyll i vårt hyresformulär.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Trimtec

Vill du veta mer om produkterna från Trimtec som Amanda använder? Läs mer om Trimble 12 GNSS system och Trimble R8 GNSS-mottagare 

Trimtec erbjuder kurser både online och i fysiska lokaler. Läs mer om kurserna här.

Välkommen att kontakta oss!