Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Martin Calderon, VD på Optoteknik i Kolmården AB utbildade sig till elektriker och började karriären som elektriker och fibertekniker. 2005 grundade han Optoteknik med inriktning på fiberinstallationer och jobben var till stadsnäten.

-2011 var det flera av våra kunder som började fråga om inmätningar. De ville ha koll på var alla ledningar grävs ner och dokumentation på var de ligger. Mätningen var ganska ny då, tidigare hade man bara mätt vissa saker.

Sagt och gjort. Martin såg möjligheter att kunna erbjuda sina kunder även den tjänsten och började kolla upp hur han skulle gå tillväga. Han kom i kontakt med Jerker Hindrikes på Trimtec som kom ner och visade hur det fungerade med GPS inmätning bland annat. Efter det köpte Martin den första utrustningen av honom.

Under den här tiden förändrades marknaden. Fibrer grävdes ner ”överallt” och behovet av att mäta in och få koll på var ledningarna ligger ökade markant.

-Fler kunder hörde av sig när de hörde att vi höll på med. Inmätning och den delen av bolaget växte. Vi anställde fler och köpte in ytterligare utrustning.

Efter några år, mellan 2013-2014, konstaterades att många av jobben hamnade mer på landsbygden. Där fanns utmaningar med skogspartier och träd och även i städerna fanns hinder, där i form av byggnader.

-Vi fick ingen bra GPS-täckning och inte tillräckligt bra precision på mätningarna så då köpte vi vår första totalstation. Ytterligare en person anställdes till mätavdelningen. Det blev fler jobb. Några jättestora landsbygdsprojekt för kunder och städer i flera kommuner som vi nu jobbat med i många år. Idag är vi fyra personer på heltid på inmätning.

Tycker du att kraven från kunderna har förändrats?
– Nej, inte för vår del. Eftersom vi startade väldigt tidigt med våra kunder så kan vi själva vara med och driva framåt. Precisionen på mätningen är det som har förändrats. För varje år som går kommer det nya utrustningar som är bättre och bättre.

Köpet av nya R12:an blev en jätteförändring för bolaget.

-Nu har vi tre R12:or och det har nästan gjort att totalstationen ställts på hyllan, säger Martin lite skrattande. På grund av att R12:an klarar av att mäta så pass mycket bättre i terräng än de gamla mottagarna gjorde.

-Våra kunder gräver ner en kanalisation i marken som är gjord av plast. Ovanpå slangen läggs sedan ett sökband med en söktråd i. Sen används en manuell kabelsökare för att hitta var ledningen går och sen mäter vi in den. Med elkablar funkar det annorlunda för den är ju redan av metall och sökbar i sig själv.

Vad är roligast i din roll?
-Att hitta lösningar i vardagen och att tänka framåt och långsiktigt. Vi drivs alla av utmaningar i jobbet. Sista året har vi även börjat med anläggning och gjort inmätning av husgrunder lokalt och det är ett möjligt spår att jobba vidare på.

Vad tror du att är viktigast för att lyckas i branschen?
-Det är helheten. När vi pratar med våra kunder säger vi alltid ”Ska vi göra det så ska vi göra det riktigt bra”. Den inställningen har jag haft med mig sedan vi startade bolaget 2005. De vi anställer blir insatta i det och vi lägger stor vikt vid att personalen inte bara kan mycket utan också har ett engagemang och ett intresse av att göra något bra. Vi har också växt sakta i jämförelse med hur snabbt branschen expanderat. Idag är vi totalt 19 personer anställda på företaget inom olika avdelningar.

Martin tror på att anställa personal utifrån personlighet. Det behövs ett driv och en vilja.
– Vi har tagit oss tiden att lära upp samtliga ordentligt. Det är jobbigt i början med mycket upplärningstid, men väl värt det i slutändan.

Hos den kund som är störst hos oss idag när det gäller inmätning har vi även konsulter för bland annat projektledning. Där gör vi även fiberinstallation och har en helhet mot kunden.

Martin som ju själv kom in från en annan bana lyfter några orosmoln som han ser just nu.
– Vi lägger stor vikt vid resultat och har kollegor som hyr in oss när de stött på problem. Det finns stora skillnader! Vi har investerat mycket pengar i vår utrustning. Även om det kan kännas överdrivet att använda sig av R12:orna vid inmätning av en ledning så kommer vi igenom skogarna och får precision på punkterna. Det finns nog en del företag med mindre erfarenhet som inte lyckas identifiera fällorna och vet inte att man inte kan mäta med en väldigt billig gps mitt inne i skogen. Det blir en punkt, men den blir inte på rätt ställe. Vi ser ett jätteproblem i det här, i och med att kunderna inte riktigt kan se det. Vikten av information kring utrustning och arbetssätt behöver vara central i försäljningen av utrustning, anser Martin.

På vilket sätt påverkades ni under våren, under Covid-19?
-Inom fiberbranschen, som går hand i hand med vår mätning märktes ingen nedgång. När fler vill sitta i sina sommarstugor och distansarbeta så blev det en ökning av beställningar. Vi har haft lite materialstrul där vi inte har kunnat få hem vissa produkter, och att det har tagit lite längre tid, men annars har det varit full fart.

Hur ser framtiden ut, ser du någon generell ökning?
– De största näten börjar ju bli färdigbyggda så vi kommer att se en minskning på vår sida av just inmätning av fiberkabel. Sen mäter vi ju in även fjärrvärmeledningar och elledningar och där har man ungefär samma prognos som nu. Det grävs ner mycket elledningar för att man ska ta bort luftledningar. Städerna förändras ständigt: Man bygger ut och det är nya fjärrvärmenät bland annat som gör att de jobben också kommer.

Martin spår en ökning på utsättningen istället.

-Vi kan sätta ut de ledningar som vi har mätt in under flera år. Kommer man som exempelvis gräventreprenör och vet att det troligtvis, alltid, kommer att ligga någonting i marken så behövs en utsättning för att veta var i marken det går att gräva.

Hur håller du dig uppdaterad om marknaden och den tekniska utvecklingen inför investeringar?
-Jag är allmänt teknikintresserad och följer olika sidor på nätet. Det spelar ingen roll om det är hemsidan för en mätutrustning eller en fibersvets, för mig är det ett bra sätt att läsa på och hålla mig uppdaterad på deras produkter.

– Jerker Hindrikes, vår säljare på Trimtec, är en bra kontakt som hör av sig med information kring nya produkter. Han vet hur vi jobbar och vad vi gör. När han informerade om R12:an och om att den skulle vara så pass mycket bättre än R10:an, slog vi till direkt. Snabbt efteråt investerade vi i en till när vi konstaterat hur bra den var. Vi har alltid investerat i bra grejer för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Vissa kanske går åt andra hållet och tänker att det går att köpa en billigare grej, men mitt intryck är att den billigare varianten funkar sämre.

Läs mer om Optoteknik på www.optoteknik.com.