Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Hur ser en dag som IT-arkeolog ut för dig?
– Det kan variera väldigt mycket från dag till dag, och det är det som gör jobbet intressant. Nu jobbar jag bland annat med Västlänken sedan 2011. Det är ett av de största projekt som vi har varit involverade i, en järnvägstunnel som grävs genom Göteborg. Vi har grävt fram hamnanläggningar, befästningsdelar och skeppsvrak från tiden för Göteborgs grundande bland annat. De dokumenteras på olika sätt och ett sätt är ju att laserscanna. Då använder vi Trimbles laserscanner, SX10:an. GPS och totalstationer används också för dokumentationen, det varierar lite beroende av vad syftet är och vad vi vill ha ut.

Hur kommer det sig att du ville bli arkeolog?
– Då får du skruva tillbaka klockan till när jag var tio år, jag bara bestämde mig då. Det var någon slags övertygelse, och jag trodde nog alldeles säkert att jag skulle hitta något spännande. Sedan gick vägen via universitet och jag har jobbat med det här i hela mitt vuxna liv.

Vad är det som är roligast?
– Att man aldrig vet från en dag till en annan vad man ska hitta och var man ska hamna någonstans. Jag åker till platser som jag inte visste fanns innan. Vi får ärenden från Länsstyrelsen hela tiden, både byggärenden och annat i hela Västsverige.

Hur har den tekniska utvecklingen sett ut under din karriär?
– Jag var ju med på åttiotalet när vi började med totalstationer, sedan har det gått snabbare och blivit bättre på alla sätt och vis. Lättare att hantera, men samtidigt blir ju datamängden också större. Vi kan ju hantera datamängden nu på ett sätt man inte kunde på den tiden. I ”tidernas begynnelse” ritade vi ju för hand och det gör vi ju inte idag. Jag kan ställa helt andra frågor till materialet och få svar, exempelvis jättelika, statistiska underlag. Om du har fynd i backen kan du ställa helt andra frågor som inte var möjligt då, när vi inte hade databashantering.

Hur ser ni på att hyra instrument i jämförelse med att köpa?
– VI har uteslutande valt att hyra nu. Den första totalstationen köpte vi ett antal av, men utvecklingen går snabbt och när vi hyr har vi tillgång till det senaste. Ett bra och smidigt samarbete med Trimtec-kontoret i Göteborg betyder också mycket för oss.

Påverkas ni på arbetsplatsen av Covid-19?
– Ja, men vi har inte märkt så mycket av det. När vi jobbar ute i fält kan vi inte sitta hemma, vi får använda sunt förnuft. Många byggarbetare som jobbar på Västlänken är från Polen och Italien. Dom kan inte komma hit nu vilket skapar lite stiltje på arbetsplatsen. Utöver att tvätta händerna, som vi alltid gör, har vi inga ytterligare direktiv.