Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Strukton Rail AB har underhållskontrakt på Roslagsbanan. De mäter och ser till att spårläget är rätt. Projekt Roslagsbanan valde att jämföra mätvagnen Trimble GEDO med totalstation och scanning med traditionella metoder med GEO:SP och detaljinmätning med totalstation.

De hyrde vagn och programvara av Trimtec i en månad som inkluderade utbildning, inmätning samt bearbetning och utvärdering av data. Mätningen av en teststräcka på 5,5 kilometer, varav 4,5 var dubbelspår, genomfördes vid sex mättillfällen. Åtta personer från Strukton deltog, samt GEDO-experter från Trimtec och Trimble Railway i Tyskland.

Resultatet blev att de fick mer information om spåret, eftersom vagnen mäter spårvidd, rälsförhöjning och spårets position, samtidigt som den scannar omgivningen och ingen extra tid behöver läggas på detaljinmätning.

Det tog bara 2/3 av tiden jämfört med när man mätte samma sträcka med traditionell mätteknik. Man fick alltså mer information och det gick snabbare.

Så den 10:e februari beslutade Trafikförvaltningen i Stockholms län om att använda GEDO Rec + Scan, för inmätning av spår och intilliggande objekt, på Projekt Roslagsbanan, genom Strukton Rail AB, entreprenören som sköter mätningen. Projektet pågår ett år. Trimtec har med andra ord sålt sitt första GEDO-system på den svenska marknaden!

Strukton Rail AB har underhållskontrakt på fler av SL:s banor, och det finns en möjlighet att GEDO-systemet kan kommas att användas även där i framtiden.

Det är lätt att bygga på t ex scanner eller laserprofil beroende på om man bara vill mäta spåret eller om man även vill mäta in objekt i spårområdet och enkelt kontrollera hinderfrihet i kontorsprogramvaran. GEDO är flexibel och går på alla spår. Det fungerar även utmärkt för besiktning av spår, då behöver man inte positioneringsinstrument som GPS, totalstation och IMU-enhet.

För mer information om projektet kan ni följa länken: https://www.sll.se/roslagsbanan/