Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

Rose-Marie Eriksson arbetar som Kart- och mätningsingenjör inom Kart- och mätenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Vi bad henne berätta lite om verksamheten.

”Avdelningen består av en chef och tolv ingenjörer, varav sju är kart- och mätningsingenjörer med mätning som största arbetsuppgift. Vi utför uppdrag av varierande slag, som t.ex. husutsättning och lägeskontroll, inmätning till nybyggnadskartor och grundkartor, lantmäteriuppdrag som gränsvisningar och förrättningar, projektinmätning till bland annat vår trafikenhet och projektenhet, inmätning till vår belysningskarta och skötselkartan till drift och underhåll, VA-utsättning och inmätning åt NSVA (Nordvästra Skånes Vatten- och Avlopp) samt drönarflygning till ortofoto över mindre område.
Metoderna och tekniken förbättras hela tiden, och vi kan effektivt utföra specialinmätningar som t.ex. laserskanning, 3D-modellering, sättnings- och grundvattenmätning.

Vi använder totalstationer av modell Trimble S7, där vi ser kamerafunktionen som en stor fördel. För laserskanning har vi en SX10, och GNSS-mätningar utförs med mottagaren R10. Till dessa körs fältdatorerna TSC3 och Tablet PC med programvaran Trimble Access. Vi hade tidigare R8-mottagare, men upplever R10:an som smidigare och den klarar mer krävande förhållanden i fält.

Kart- och mätenheten i Helsingborg har använt Trimbleinstrument i drygt 20 år så vi är väl bekanta med hårdvaran, och även med programmen Trimble Access och Trimble Business Center. Det är användarvänligt och lätt att jobba i gränssnitten. Dessutom är supporten bra.

Vår miljö består av ett flertal programvaror: Trimble Access 2018, Trimble Business Center med skanningmodul, ArcMap/GEOSECMA, ESPA, CityEngine , ArcGis Pro, SketchUp och AutoCAD Map 3D.
SX10 har gett oss två instrument i ett – både skanning och traditionell inmätning. Kameran är bra och kan ta bilder med hög upplösning. Det är perfekt att få med höjder på allt – släntfot vid dammar, utbredning av buskage, stam- och krondiametern på träd, stolpar m.m.

Det har utvecklat verksamheten och förenklat inmätning av träd och vid vatten. Vi får också med mera detaljer på byggnader till 3D-utskrift. Skanning går fort. Den behövs bara en etablerad station i ett område. Resten av uppställningarna kan georefereras i programmet. Man kan återkomma till en påbörjad plats och sedan bara göra en oetablerad station och därefter referera med samma objekt som den första etablerade skanningen. Det är enkelt att återgå till punktmolnet för att få ut andra objekt än vad man tänkte från början. Punktmolnet innehåller så mycket information. Hela flödet med redigering i TBC ger ett smidigare utförande vilket leder till snabbare leverans.
Det finns säkert många fler områden där en skanner kan bidra till effektivisering av arbetet. Ibland kan det vara bra att vara lite sparsam med skanning då vi samlar in stora och tunga datamängder som kan vara svåra att hantera och lagra. Ett bra program för en smidig bearbetning av skannad data är till stor hjälp. Det spar tid och eliminerar frustration.

Några exempel på våra skanningprojekt:
Gamla brandstationen och vattentornet. Anna Chong har sedan ritat i SketchUp och skrivit ut byggnaderna i 3D-skrivaren.

Inför projektering att bygga en utsiktsplats i Bruces skog med trädet i centrum skannade vi stora ekar. Vi levererade hela punktmolnet i DWG-format till projektören. ”Naturpunkt Eken” i Bruces skog invigdes i maj 2019.

I ett annat projekt vid Adolfsberg/Västergård ville projektören ha många träd i en park samt slänten inmätt runt en damm. Det ska byggas en ny brygga i dammen samt en ny gångbana som leder dit. Vi skannade in området och redigerade i TBC innan vi levererade en DWG-fil till projektören med punkter och linjer.
Projektinmätning i Närlunda/Jordbodalen för planering av en gångbro över Gåsebäcken. Projektören var intresserad av markhöjder samt placeringen på alla träd som har en stamdiameter på mer än 20 cm. Skanning underlättade arbetet väldigt mycket. Terrängen var svår och det fanns många träd på ett 25 meters stråk över Gåsebäcken.

Senaste projektet var en 480 m lång allé av gamla ekar med bevarandevärde längs en gång- och cykelväg. Beställningen kom från förvaltningens drift- och underhållsavdelning då de vill veta placering och stamdiametern på träden till skötselkartan. Det blev sju uppställningar med ungefär 50 m mellan varje. Jag använde belysningsstolpar som georeferens bakåt och framåt i varje skanning. Det tog ca 6 min per (standard) skanning och den tiden utnyttjade jag till att förbereda nästa station med att sätta upp ett annat stativ. Redigerat i TBC och levererat linjer (cirklar) i DWG-format.

Det har blivit fler beställningar på trädinmätning med stamdiameter till skötselkartan och skanning av intressanta byggnader som ska skrivas ut i 3D.
Vi har också fått en fråga av en arkitekt om vi kan leverera punktmoln till dem. De hade gärna velat arbeta med det istället för endast punkter och linjer. Vilka program behöver arkitekten ha för att kunna använda sig av punktmolnet? Det är vår ambition att i framtiden kunna leverera skannad data direkt i ett punktmoln till projektören i ett lämpligt format som de kan jobba med”.