Logo 2 phoneikonFjärrsupport Sök Kundvagnsikon Webbshop

I Linköping hittar vi Thomas Larson, ägare och grundare av Toltec. Toltec är en av våra kunder som ligger i framkant när det gäller mätning när de kombinerar Trimble SX12 med X7:an.

Teknikintresset hos Thomas Larson har alltid varit stort, men det var slumpen som gjorde att han hamnade inom mätbranschen.

– Jag fick ett vikariat inom Linköpings kommun. Innan dess visste jag inte vad mätning var. Efter tre månader fick jag fast anställning som utsättare. Intresset växte med tiden och jag blev kvar i tio år innan jag gick över till Geocon, sedermera Geograf, som säljare och tekniskt ansvarig i området Södertälje till Malmö.

– Senare började jag på Trimble och jobbade som applikationsingenjör/Sales support, i huvuddel, i Norden. Det blev mycket resor och efter några år startade jag eget 2013.

– Jag ville framför allt ha närmare till arbetet. Det fanns kollegor som var enmans-konsulter inom området. De uppmuntrade mig och tyckte att jag skulle köra i Linköping. Det fanns mycket jobb både inom anläggning och produktionsmätning för bygg och jag jobbade nära dom. Nu är vi tre personer på Toltec, jag och två till mätingenjörer.

Hur ser en arbetsdag ut?
– Jag kommer till kontoret tidigt, strax efter klockan 06 och förbereder data för utsättning. Sen åker jag ut till dagens arbetsplats, som varierar från anläggningsjobb till husjobb, och sätter ut det kunden vill ha.

– Inom bolaget jobbar vi med Trimble SX12 sen ett år tillbaka och X7:an är precis nyinköpt. Kunderna börjar så smått se användningsområden. Mycket ligger på oss när det gäller att nå ut med information och marknadsföra de här tjänsterna, för att visa hur kunderna kan ha användning av resultatet och se fördelarna. Inför uppdragsstart visar vi och föreslår lösningar med både SX12:an och X7:an.

Vad är roligast i ditt arbete?
– Att hjälpa kunder hitta lösningar är roligast och att det är teknikbaserat. Tekniken är föränderlig, det kommer nytt och jag tycker om att lära mig nya saker.

Vilken är den största skillnaden inom tekniken jämfört med tidigare?
– Om man ser från 90-talet är den största skillnaden att det har gått från ett mätlag på tre man till att bli ett jobb för en mätare. Det ska vara effektivt och det driver tekniken framåt. Det har blivit ett ensamjobb på det sättet.

Vilka mjukvaror jobbar ni med?
– Jag jobbar med Trimble Business Center, funktionsmässigt täcker det våra behov idag. Inom bolaget jobbar vi också med Trimble RealWorks.

Har marknaden mognat när det gäller punktmoln?
– Jag tror att det är ganska abstrakt fortfarande. Men inom projektering är projekterarna och konstruktörerna intresserade. Många jobbar redan med punktmoln medan andra inte är där ännu även om skanningstekniken finns.

– Man behöver ändra arbetsmetodik från det gamla där man mäter punktvisa punkter.
– Det blir också en stor mängd data som det behövs hjälpmedel för att få ut det som är aktuellt i ett stort punktmoln. Det är fortfarande i sin linda och vi lär oss hela tiden.

– Vi tar ju in underlaget som behövs för färdigställande. Med det här arbetssättet blir du ju inte lika beroende av specifika mätpunkter. Du får med dig det mesta av det som finns runtomkring. Behöver kunden ytterligare info så går det att plocka ur datan i efterhand utan att behöva åka dit igen. Att all information samlas in vid samma tillfälle ger ett effektivare arbetssätt.

Hur ser du på framtiden?
– Det kommer alltid att finnas behov av punktvisa utsättningar och inmätningar. Men jag tror att vi kommer att använda punktmoln mer och mer för dokumentation av as-built, när det gäller byggnader för att se att det stämmer och är byggt enligt de ritningarna som finns. Inte bara att man mäter inför projektering, utan att man även efteråt dokumenterar vad som utförts, med punktmoln.

Vid vilka tillfällen är tekniken som bäst?
– Vi hade ett mindre projekt där vi skulle mäta in en vind. Där man från projektören och konstruktörens håll inte hade koll på hur det såg ut. Det var ett äldre hus där det skulle byggas vindsvåningar.

– Vi skannade och upptäckte att murstockar och annat kom upp i planerade rum och inte alls stämde med det som var projekterat från pappersritningarna.

– Där såg vi snabbt nyttan av att fånga in ny data. Det innebar att dom fick göra anpassningar på plats eftersom de redan var i gång med bygget. Här hade vi gärna varit med från början innan de började med papper, och överfört datan.