Serviceavtal:

Genom att teckna serviceavtal kommer dina mätsystem kontinuerligt kallas in för kontroll för att säkerställa produktens specifikationer och funktionalitet. Mjukvaruppdateringar sker till senaste möjliga version om inget annat önskas.

Du kommer givetvis överens med oss om lämplig dag då du kan undvara instrumentet. Sannolikt innebär regelbunden service enligt avtalet också att framtida reparationskostnader kommer att hållas nere.

Teckna avtal:

Vill du teckna ett serviceavtal eller har frågor kring detta, kontaktar du ditt närmsta servicekontor. Vi upprättar då tillsammans med dig ett lämpligt avtal för dina produkter.

Servicenivåer:

Beroende på utrustning och jobbsituation kan olika servicenivåer vara aktuella. Genom att utnyttja Trimtecs högre servicenivå kommer tiden du är utan din utrustning att minskas! För att passa in sin utrustning i en planerad servicerutin rekommenderar vi våra kunder att teckna vårt serviceavtal samt välja lämplig servicenivå.

Ladda ner och läs mer om avtal under Hjälpcenter